Strona główna

Zarówno fantastyka, jak i filozofia, to pewnego rodzaju narzędzia, służące poznawaniu świata. Narzędzia te różnią się pod wieloma względami – obowiązują je inne zasady, są inaczej postrzegane społecznie, tworzone są w zupełnie różnych stylach. Jedno należy do domeny sztuki, drugie jest częścią sfery nauki. Na pierwszy rzut oka łączenie ich nie ma sensu.

Nasz projekt nazywa się jednak „Fantastyka i filozofia”, jasne więc jest, że się z tym pierwszym rzutem nie zgadzamy. Jeśli bowiem rzucimy tym okiem więcej niż raz, dostrzeżemy, że narzędzia te nie tylko się nie wykluczają, ale wręcz zyskują na używaniu ich razem. Wyjęcie na wierzch filozoficznych schematów przenikających fantastykę wzmacnia jej wydźwięk i pozwala na dużo głębszy odbiór jej treści. Z kolei stronie filozoficznej fantastyka oferuje zakorzenienie abstrakcyjnych idei w konkretnych opowieściach, światach czy uniwersach. Pozwala tym samym na szereg przemyśleń wcześniej nierozważanych.

Nasz projekt badawczo-popularyzatorski ma na celu łączenie ze sobą tych dwóch dziedzin za pomocą różnych aktywności. Organizujemy filozoficzne gry terenowe,  konferencje, czy wykłady, jak również publikujemy teksty akademickie dotyczące tych kwestii. Mamy też szereg pomysłów, które ujawnimy Wam w przyszłości.